Frivillighetshelg på Bolstad

/

All aktivitet som skjer i menigheten, er basert på frivillighet. Etter inspirasjon fra frivillighetshelgene i BCC, ble det 30.09. – 01.10. arrangert en lokal frivillighetshelg på Bolstad.

Tekst: Maria Espegard/Foto: Jone Madsen

Denne helgen deltok 185 medlemmer i forskjellig alder, på ulike workshops og seminarer. Målet var å rekruttere bredt til frivillig arbeid i BCC Drammen Sande.  Helgen startet med en felles samling i salen. Hilde Johnsen og Vegar Kronstad gav tilhørerne et innblikk i det store spekteret av frivillig arbeid, som foregår i vår lokalmenighet. I løpet av en måned blir det jobbet tusenvis av frivillige timer. Dette er timer som blant annet går med til barne- og ungdomsarbeid, renhold, drift, styrearbeid og diverse planlegging av menighetsvirksomheten. Det betyr at det er nok arbeid for alle som ønsker å bidra med noe av sin tid.

Formålet med helga var å øke gleden ved å aktivt delta i, og bidra til fellesskapet. Med verset «De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige» (2.Korinterne 8:49) som inspirasjon, kunne helgens arbeid starte.

Stor bredde og varierte oppgaver

Medlemmer over 15 år kunne melde seg på en eller flere sesjoner. Det ble også gitt kurs og opplæring.

Dette var noen av gruppene man kunne melde seg på:

Totalt 19 grupper var plassert rundt omkring på Bolstad. Praten gikk lett, og det ble drøftet, diskutert og lagt planer for tiden fremover. Hva fungerer, og hva kan vi gjøre bedre?

Det å gjøre noe for andre, i felleskap, gir glede. Derfor ønsker vi å legge til rette for at så mange som mulig, får lyst og mulighet til å bidra i menighetsarbeidet, med de evner og den kapasitet man har.

Bolstad viste seg veldig godt egnet for en frivillighetshelg som dette. Med gode fellesmåltider og tid til gode samtaler, ble det en arbeidsom og innholdsrik helg for alle som hadde meldt seg på.