Organisering

BCC Drammen Sande er en selvstendig forening både juridisk og økonomisk, med eget styre og årsmøte som er øverste myndighet i praktiske og økonomiske spørsmål. Forstander er ansvarlig for forvaltning av menighetens lære, arrangementer og kristelig innhold, og er forpliktet til å følge det samme trosgrunnlaget som er beskrevet i BCC-forbundet.

En frivillig virksomhet

Foreningen har ingen ansatte. Alle virksomhet, enten det er forkynnelse, omsorgsarbeid, arrangementsplanlegging, administrasjon eller aktiviteter for barn og ungdom, utføres på frivillig og ulønnet basis.

Styrets medlemmer

Styret i BCC Drammen Sande, fra venstre: Liv Kari Sundmark Johnsen, Knut Olav Haukelidsæter, Magne Evensen, Mette Harbo (styreleder), Vegar Kronstad.
Varamedlemmer: Ida Stene Johnsen og André Østgård.

Forstander

Harald Kronstad