Vår tro

Vi bygger vår forkynnelse på samme tro og lære som Brunstad Christian Church (BCC). BCCs hovedarbeid er å fremme den kristne tro blant alle mennesker, og lære de som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt. Matteus 28, 18-20.

Trosgrunnlaget bygger på Bibelen som Den Hellige Skrift, gitt ved inspirasjon fra Gud, inneholdende alt mennesket trenger for sin frelse, og har Bibelen som eneste autoritative skrift.

Vi slutter oss til den apostoliske og nikenske trosbekjennelse. Videre baseres BCC-forbundets trosgrunnlag på den lære, de verdier og det kristelige innhold som grunnlegger Johan O. Smith stod for.

Les hva som står sentralt i vår forkynnelse her.
Les beskrivelsen av vårt trosgrunnlag her.