BCC Drammen Sande

Kristen frimenighet og en del av det internasjonale trossamfunnet BCC
Les mer om oss

Våre kristne samlinger

Vi har offentlige møter på søndager, hvor vi samles til oppbyggelse i vår tro. Søndagsmøtene (gudstjenestene) består av bønn, sang og taler, der Bibelens budskap står i sentrum. Disse samlingene har en nokså fri struktur, der mange av deltakerne bidrar med personlige vitnesbyrd, sang eller bibelord de ønsker å dele med menigheten.

Vi har et eget søndagsskoletilbud, Bible Kids, som arrangeres med jevne mellomrom gjennom året. Velkommen!
Les mer

BCC-forbundets formål:

• Fremme den kristne tro slik den framkommer i vårt trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt

• Fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet

• Tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling